NICK ARMY2 SẴN GOLD 3 - NGỌC 10
Mã số
Giá từ
#565

ID: mandapros

Sever: Trái đất

Chicky lv 255 full vàng 3 max (4z-1n) - full ngọc 10 :

Kèm: Rocket full vàng 3- Gun full vàng 3

  306.000 đ

#553

ID: kusinutoa

Sever: Trái đất

Chicky lv 255 full vàng 3 max (4z-1n) - full ngọc 10 :

Kèm: tz full vàng 3- Gun full vàng 3

  308.000 đ

#545

ID: kanssom

Sever: Trái đất

3tia lv 255 full vàng 3 max (3z-2n) - full ngọc 10 :

Kèm: aka full vàng 3- Gr full vàng 3

  188.000 đ

#524

ID: xichtrugtun

Sever: Trái đất

Kingkong lv 253 full vàng 3 max (4z-1n) - full ngọc 10 :

Kèm: tz - aka - gun full vàng 3

  306.000 đ

#481

ID: takesruez

Sever: Trái đất

KingKong lv 253 full vàng 3 max (4z-1n) - full ngọc 10 :

Kèm: aka full vàng 3- tz full vàng 3

  308.000 đ

#181

Ingame: svipno1st

Sever: Trái đất

Khỉ lv 255 full vàng 3 max (4z-1n) - full ngọc 10 :

Kèm: Cky full vang 3- Aka full vang 3

  315.000 đ